Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Radio Show

Lời Bài Hát Radio Show

Lời Bài Hát Radio Show


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Radio Show:

Radio show, radio show
Trust the wizard, here we go
Radio show, radio show
Trust the wizard, don’t say no
It’s another day today (or is it "to day" instead of "today"?)
It’s another day today
Alone he’s alive he’s alone he’s alive this is not another fad
It’s another day today
It’s another day today
Radio show, radio show
Trust the wizard, here we got
Radio show, radio show
Trust the wizard, can’t say no
It’s another day today…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất