Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Radio Show

Lời Bài Hát Radio Show

Lời Bài Hát Radio Show


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Radio Show:

Radio show, radio show
Trust the wizard, here we go
Radio show, radio show
Trust the wizard, don’t say no
It’s another day today (or is it "to day" instead of "today"?)
It’s another day today
Alone he’s alive he’s alone he’s alive this is not another fad
It’s another day today
It’s another day today
Radio show, radio show
Trust the wizard, here we got
Radio show, radio show
Trust the wizard, can’t say no
It’s another day today…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất