Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Put Your Hand In The Hand

Lời Bài Hát Put Your Hand In The Hand

Lời Bài Hát Put Your Hand In The Hand


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Put Your Hand In The Hand:

(words & music by g. maclellan)
Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea
Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man
From galilee

My momma taught me how to pray
Before i reached the age of seven
When i’m down on my knees
That’s when i’m closest to heaven
Daddy lived his life, two kids and a wife
Well you do what you must do
But he showed me enough of what it takes
To get me through, oh yeh!

Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea
Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man
From galilee
Oh yeh!

Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea
Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man
From galilee
Oh yeh!

Put your hand in the hand of the man
Who stilled the water
Put your hand in the hand of the man
Who calmed the sea
Take a look at yourself
And you can look at others differently
Put your hand in the hand of the man
From galilee
Oh yeh!
Put your hand in the hand of the man from galilee
Put your hand in the hand of the man from galilee, oh yeh!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất