Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Put A Little Love In Your Heart

Lời Bài Hát Put A Little Love In Your Heart

Lời Bài Hát Put A Little Love In Your Heart


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Put A Little Love In Your Heart:

Think of your fellow man
Lend him a helping hand
Put a little love in your heart
You see it’s getting late
Oh, please don’t hesitate
Put a little love in your heart
And the world will be a better place
And the world will be a better place
For you and me
You just wait and see
Another day goes by
And still the children cry
Put a little love in your heart
If you want the world to know
We won’t let hatred grow
Put a little love in your heart

And the world will be a better place
And the world will be a better place
For you and me
You just wait and see, wait and see

Take a good look around
And if you’re lookin’ down
Put a little love in your heart
And i hope when you decide
Kindness will be your guide
Put a little love in your heart

And the world will be a better place
And the world will be a better place
For you and me
You just wait and see
Put a little love in your heart
Each and every day
Put a little love in your heart
There’s got to be a better way
Put a little love in your heart
Don’t you think it’s time we start
Put a little love in your heart

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất