Anh có thể đợi tới lúc em trở về, nhưng anh muốn nói điều này ngay bây giờ, anh đang nhớ em hơn bao giờ hết, mong em mau trở về với anh..

Put A Little Love In Your Heart

Lời Bài Hát Put A Little Love In Your Heart

Lời Bài Hát Put A Little Love In Your Heart


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Put A Little Love In Your Heart:

Think of your fellow man
Lend him a helping hand
Put a little love in your heart
You see it’s getting late
Oh, please don’t hesitate
Put a little love in your heart
And the world will be a better place
And the world will be a better place
For you and me
You just wait and see
Another day goes by
And still the children cry
Put a little love in your heart
If you want the world to know
We won’t let hatred grow
Put a little love in your heart

And the world will be a better place
And the world will be a better place
For you and me
You just wait and see, wait and see

Take a good look around
And if you’re lookin’ down
Put a little love in your heart
And i hope when you decide
Kindness will be your guide
Put a little love in your heart

And the world will be a better place
And the world will be a better place
For you and me
You just wait and see
Put a little love in your heart
Each and every day
Put a little love in your heart
There’s got to be a better way
Put a little love in your heart
Don’t you think it’s time we start
Put a little love in your heart

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất