Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Public Service Announcement

Lời Bài Hát Public Service Announcement

Lời Bài Hát Public Service Announcement


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Public Service Announcement:

(same announcer as the first public service announcement on the slim shady
Lp)

Announcer: this is another public service announcement brought to you, in
Part, by slim shady.

Eminem: (whispered): tell ’em i don’t give a fuck

Announcer: slim shady does not give a fuck…what you think!

Eminem: tell ’em to suck it

Announcer: if you don’t like it, you can suck his fucking cock!
Eminem: tell ’em they kissed my ass

Announcer: little did you know, upon purchasing this album, you have just
Kissed his ass!

Eminem: tell ’em i’m fed up

Announcer: slim shady is fed up with your shit…and he’s going to kill you!

Eminem: yeah

Announcer: uh…anything else?

Eminem: yeah…sue me.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất