Một người bạn thực sự là người sẵn sàng chấp nhận quá khứ của bạn, hỗ trợ hiện tại tại của bạn và cổ vũ tương lai của bạn.

Public Service Announcement

Lời Bài Hát Public Service Announcement

Lời Bài Hát Public Service Announcement


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Public Service Announcement:

(same announcer as the first public service announcement on the slim shady
Lp)

Announcer: this is another public service announcement brought to you, in
Part, by slim shady.

Eminem: (whispered): tell ’em i don’t give a fuck

Announcer: slim shady does not give a fuck…what you think!

Eminem: tell ’em to suck it

Announcer: if you don’t like it, you can suck his fucking cock!
Eminem: tell ’em they kissed my ass

Announcer: little did you know, upon purchasing this album, you have just
Kissed his ass!

Eminem: tell ’em i’m fed up

Announcer: slim shady is fed up with your shit…and he’s going to kill you!

Eminem: yeah

Announcer: uh…anything else?

Eminem: yeah…sue me.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất