"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Psycho Holiday

Lời Bài Hát Psycho Holiday

Lời Bài Hát Psycho Holiday


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Psycho Holiday:

Empty and sweating
Head lying in your hands
Shaking in the corner
Done too much alcohol
Gotta get away from it all
‘Cause it feels my blood is freezing
My self insanity has taken its toll
Frustration has taken its control

Now I’m far from home
Spending time alone
It’s time to set my demons free
Been put to the test
My mind laid to rest
I’m on a psycho holiday

Shot down on sight
You are the target of attention
One woman here another there
You can’t please all the people all the time
Can’t tell the strangers
From the friends you know
Frustration has taken it’s control

Now you’re far from home
Spending time alone
It’s time to set your demons free
Been put through the test
Your mind laid to rest
You’re on a psycho holiday

I’m strapped in for life
Is this where I lived
Or where I died
You want my money
You take my space
My mind is telling me
To leave this place
My self insanity has taken its toll
Frustration has taken its control

Now you’re far from home
Spending time alone
It’s time to set your demons free
Been put through the test
Your mind laid to rest
You’re on a psycho holiday

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất