Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Primitive

Lời Bài Hát Primitive

Lời Bài Hát Primitive


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Primitive:

Primitive feeling, primitive way
Getting closer to the primitive day
Intuition wherever it goes
The primitive day, the primitive way

Primitive feeling, primitive way
Getting closer to the primitive day
Follow the feeling wherever it goes
The primitive day, the primitive way

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất