Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Pretty Words

Lời Bài Hát Pretty Words

Lời Bài Hát Pretty Words


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Pretty Words:

I’ve seen the way he cast his spell
He’s gonna hurt you i can tell
Just to prove that he can be your lover
He’s gonna turn on that charm
Tonight he’ll wrap you in his arms
Tomrrow he will leave you for another

Pretty is as pretty does
That’s how it is and always was
Pretty words are all he’s givin’ you
And when he whispers int he dark
Watch out he’s gonna break your heart
’cause pretty words won’t make your dreams come true
They’re just pretty words
Just pretty words

In the morning you will find
That you were just the next in line
There’s nothing i can do that’s gonna stop you
Before you go just let me say
I’d never treat your love that way
I’ll be here long after he’s forgot you

Pretty is as pretty does
That’s how it is and always was
Pretty words are all he’s givin’ you
And when he whispers int he dark
Watch out he’s gonna break your heart
’cause pretty words won’t make your dreams come true
They’re just pretty words
Just pretty words

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất