"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Pretty On The Inside

Lời Bài Hát Pretty On The Inside

Lời Bài Hát Pretty On The Inside


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Pretty On The Inside:

Slut kiss girls won’t you promise her smack
Is she pretty on the inside
Is she pretty from the back
Slut kiss girl won’t you water her rack
Is she pretty on the inside
Baby pretty from the back
Slut kiss girl molasses rot black strap
Is she ugly on the inside
Baby ugly ugly from the back
There is no power (like) my pretty power
My pretty power
My pretty power my ugly
Slut kiss girl won’t you promise her smack
Is she pretty on the inside
Is she ugly ugly ugly ugly ugly ugly ugly?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất