Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân.

Pretty On The Inside

Lời Bài Hát Pretty On The Inside

Lời Bài Hát Pretty On The Inside


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Pretty On The Inside:

Slut kiss girls won’t you promise her smack
Is she pretty on the inside
Is she pretty from the back
Slut kiss girl won’t you water her rack
Is she pretty on the inside
Baby pretty from the back
Slut kiss girl molasses rot black strap
Is she ugly on the inside
Baby ugly ugly from the back
There is no power (like) my pretty power
My pretty power
My pretty power my ugly
Slut kiss girl won’t you promise her smack
Is she pretty on the inside
Is she ugly ugly ugly ugly ugly ugly ugly?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất