Cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin vào những lời hứa

Poison Ivy

Lời Bài Hát Poison Ivy

Lời Bài Hát Poison Ivy


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Poison Ivy:

She comes on like a rose
But everybody knows
She’ll get you in dutch
You can look but you better not touch

Poison ivy
Poison ivy
Late at night while you’re sleepin’
Poison ivy comes a creepin’ around
She’s round

She’s pretty as a daisy
But look out man she’s crazy
She’ll really do you in
If you let her get under your skin

Chorus

Measles make you bumpy
And mumps’ll make you lumpy
And chicken pox’ll make youjump and twitch
A common cold’ll fool ya
And whoopin’ cough can cool ya
But poison ivy lord’ll make you itch

You’re gonna need an ocean
Of calamine lotion
You’ll be scratchin’ like a hound
The minute you start to mess around

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất