Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta

Pledging My Love

Lời Bài Hát Pledging My Love

Lời Bài Hát Pledging My Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Pledging My Love:

(d. robey/f. washington)

Forever my darling our love will be true
Always and forever i’ll love just you
Just promise me darling your love in return
Make this fire in my soul forever burn

Forever my darling our love will be true
Always and forever i’ll love just you
Just promise me darling your love in return
Make this fire in my soul, dear, forever burn

My heart’s at your command, dear
To keep love and to hold
Making you happy is my desire
Keeping you is my goal

And i’ll forever love you
For the rest of my days
I’ll never part from you
And your loving ways
No i’ll never part from you
And your loving ways
And i’ll never part from you
And your loving ways

Yes, forever my darling
I won’t love nobody but you
Give me love in return

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất