Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

Please Hold On

Lời Bài Hát Please Hold On

Lời Bài Hát Please Hold On


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Please Hold On:

Do you love me
Do you need me
Tell me the truth tonight
Do you love me
Do you need me
Can i still call you mine

I’ve heard the same old story
So many times
For every lie you’ve told me
I’d be a righ man if i had a dime

Why do you take me
Why do you rake me
Over your red hot coals
Why do you scold me
After you hold me
Why do you turn so cold

The lad’s constant cruisin’
Expains the tears
The lonely path she’s choosin’
If i didn’t love her would i still be here

Please hold on, stay with me
Tell me what you have in mind
Please hold on, stay with me
Baby, don’t you leave me behind

Do you love me
Do you need me
Tell me the truth this time
Do you love me
Do you need me
Can i still call you mine

Soft lights and quiet music
Forgets your name
Some people try to use it
But loneliness chooses the rules to the game

Please hold on, stay with me
Tell me what you have in mind
Please hold on, stay with me
Baby, don’t you leave me behind
Please hold on, stay with me
Loneliness will leave you blind
Please hold on, stay with me
Fall in love with me this time

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất