"Never say all you know. And never believe all you hear." Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Plastic Passion

Lời Bài Hát Plastic Passion

Lời Bài Hát Plastic Passion


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Plastic Passion:

Plastic passion is a hard to handle
Plastic passion is a sold out scandal
Oh it’s a plastic passion
It’s a plastic passion
Plastic passion is the ladies lover
Plastic passion is the marble mother
Oh it’s a plastic passion
It’s a plastic passion
Plastic passion is a diamond delight
Plastic passion is the nadir of night
Oh it’s a plastic passion
It’s a plastic passion
It’s a plastic passion
Plastic passion is a hycoscine heart
Plastic passion is a transparent tart
Oh it’s a plastic passion
It’s a plastic passion
Plastic passion is a gold guarantee
The plastic passion is murdering me
Oh it’s a plastic passion
It’s a plastic passion
It’s a plastic passion

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất