Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Piece Of Your Action (screamin’ ’91 Remix)

Lời Bài Hát Piece Of Your Action (screamin' '91 Remix)

Lời Bài Hát Piece Of Your Action (screamin’ ’91 Remix)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Piece Of Your Action (screamin’ ’91 Remix):

(1)
I want you, i need you
I want you to be mine tonight
You need me, you tease me
Use you up, throw you away
You’re fire, taking me higher
Don’t burn me, don’t let me down
You need me now, i’ll teach you how
Come on and go all the way

(chorus)
Get a piece of your action
Ah uh
Get a piece of your action
Ah uh

(2)
Tight action, rear traction
So hot, you really blow me away
Fast moving, wet and ready
The time is right, so hold on tight
Live wire, night prowler
Lay back and take me inside
You need me now, i’ll teach you how
Come on let’s go all the way

(chorus)(1)(chorus)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất