Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Pick Me, I’m Clean

Lời Bài Hát Pick Me, I'm Clean

Lời Bài Hát Pick Me, I’m Clean


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Pick Me, I’m Clean:

Frank zappa (lead guitar, vocals)
Ike willis (rhythm guitar, vocals)
Ray white (rhythm guitar, vocals)
Steve vai (rhythm guitar, vocals)
Warren cucurullo (rhythm guitar, vocals)
Denny walley (slide guitar, vocals)
Tommy mars (keyboards, vocals)
Peter wolf (keyboards)
Bob harris (keyboards, trumpet, vocals)
Ed mann (percussion)
Arthur barrow (bass, vocals)
Vinnie colaiuta (drums)

Why not come over?
You’ll meet my mother
You’ll meet my sister
You’ll like my brother
Really you will…

Then she said,
I’m learning english
I can say "thank you"
I think i like you
Do you like my band-aid?
I hope you do…

Oh, oh, oh, oh
I am not busy
I’m free to travel
Where are you going?
Maybe you’ll take me
I hope you do…

Oh, oh, she asked me
Do you know vinnie?
He used to like me
I speak good english
I’m bathing with peter
Pick me, i’m clean…
Vinnie goes bare-back
Peter goes wet-back
Denny goes way back
Eddie should get back
Pick me i’m clean…

Oh yeah, pick me i’m clean
Oh yeah, check out my band-aid
Oh yeah, pick me i’m clean
Oh yeah, check out my band-aid
Oh yeah, pick me i’m clean
Oh yeah, check out my band-aid
Oh yeah, pick me i’m clean
Oh yeah…

Why not come over?
You’ll meet my mother
You’ll meet my sister
You’ll like my brother
Really you will…

I’m learning english
I can say "thank you"
I think i like you
Do you like my band-aid?
I hope you do…

I am not busy
I’m free to travel
Where are you going?
Maybe you’ll take me
I hope you do…

Do you know vinnie?
He used to like me
I speak good english
I’m bathing with peter
Pick me, i’m clean…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất