Cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin vào những lời hứa

Phillipa Chicken

Lời Bài Hát Phillipa Chicken

Lời Bài Hát Phillipa Chicken


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Phillipa Chicken:

i got wings, i got arms, i got shrinks
i got bombs, i got guns, i got brains
so there’s no point in your warbird
she’s no point in denying
i got guns, i got bombs, i got brains
and i won’t fall for you
and i won’t fall for you

take me up to a warmer place
i got eggs, i got feathers, i got brains
and there’s no point in your warbird
she’s no point in denying
i got bombs, i got guns, i got brains
and i won’t fall for you
and i won’t fall for you

for you
for you
or you
or…

i got brains, i got feathers, i got hands,
i got friends, i got ammo, i got plans
so there’s no point in your warbird
she’s no point in denying
i got guns, i got arms, i got plans
and i won’t fall for you
and i won’t fall for you
and i won’t fall for you
and i won’t fly for you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất