"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

People From Bad Homes

Lời Bài Hát People From Bad Homes

Lời Bài Hát People From Bad Homes


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát People From Bad Homes:

People from bad homes
Don’t have the time
To look things over
Make up their minds

People from good homes
Dn’t have the minds
To care for bad homes
Don’t have the time

Home is the main line
Can’t take the plain
Those people have notions
Play out this game

Stand on your own line
Stand high above
These people of caution
Trouble to love

Me i got no home
Just main street and wine
No one to hussle no one to jive
Me and my prospects just having a ball
Having the best time but nothing at all

Home is the main line
Can’t take the plain
Those people have notions
Play out this game

Stand on your own line
Stand high above
These people of caution
Trouble to love

Home is the main line
Can’t take the plain
Those people have notions
Play out this game

Stand on your own line
Stand high above
These people of caution
Trouble to love

Oh yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất