"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Peggy Sue

Lời Bài Hát Peggy Sue

Lời Bài Hát Peggy Sue


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Peggy Sue:

If you knew peggy sue,
Then you know why i feel blue without peggy,
My peggy sue-ue-ue-ue.
Oh, well, i love you, gal,
Yes, i love you, peggy sue.

Peggy sue, peggy sue,
Pretty, pretty, pretty, pretty peggy sue.
Oh ho, peggy,
My peggy sue-ue-ue-ue-ue.
Oh, well, i love you, girl,
And i need you, peggy sue.

I love you, peggy sue,
With that love so rare and true,
Oh ho, peggy,
My peggy sue-ue-ue-ue-ue.
Oh, yes, i love you, girl,
And i want you, peggy sue.

Look out!

Peggy sue, peggy sue,
Oh, how my heart yearns for you,
Oh ho, peggy,
My peggy sue-ue-ue-ue-ue.
Oh, well, i love you, girl,
And i want you, peggy sue.

Oh, yes, i love you, girl,
And i want you, peggy sue.

Oh!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất