Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Peggy Sue

Lời Bài Hát Peggy Sue

Lời Bài Hát Peggy Sue


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Peggy Sue:

If you knew peggy sue,
Then you know why i feel blue without peggy,
My peggy sue-ue-ue-ue.
Oh, well, i love you, gal,
Yes, i love you, peggy sue.

Peggy sue, peggy sue,
Pretty, pretty, pretty, pretty peggy sue.
Oh ho, peggy,
My peggy sue-ue-ue-ue-ue.
Oh, well, i love you, girl,
And i need you, peggy sue.

I love you, peggy sue,
With that love so rare and true,
Oh ho, peggy,
My peggy sue-ue-ue-ue-ue.
Oh, yes, i love you, girl,
And i want you, peggy sue.

Look out!

Peggy sue, peggy sue,
Oh, how my heart yearns for you,
Oh ho, peggy,
My peggy sue-ue-ue-ue-ue.
Oh, well, i love you, girl,
And i want you, peggy sue.

Oh, yes, i love you, girl,
And i want you, peggy sue.

Oh!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất