Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Party

Lời Bài Hát Party

Lời Bài Hát Party


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Party:

Now that the party’s over
Now that the noise is through
Now that the room is empty
There’s only me and you
I think that i might just fall in love with you, with you
There were so many people trying to talk to you
Telling you how they need you
Trying to get to you
I think that i might just fall in love with you with you

Party to my head (???)
Party (???)

Didn’t seem to matter early on
But now that the people have gone
I think that i might just fall in love with you, with you

Now that you know how i feel
Everything’s up to you
Now that the party’s over
Tell me hat i should do
I think that i might just fall in love with you, with you…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất