Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Pallas Athena

Lời Bài Hát Pallas Athena

Lời Bài Hát Pallas Athena


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Pallas Athena:

God is on top of it
God is on top of it
God is on top of it

That’s all
That’s all
That’s all
That’s all
That’s all
That’s all
That’s all
That’s all
That’s all
That’s all

God is on top of it
On top of it

That’s all
That’s all
That’s all
That’s all

God

That’s all
That’s all
That’s all
That’s all

God is on top of it

That’s all
That’s all
That’s all
That’s all
That’s all

God is on top of it

That’s all
That’s all
That’s all
That’s all

God

That’s all

Is on top of it

That’s all
That’s all
That’s all
That’s all

God

That’s all
That’s all

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất