Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.

Over the Edge

Lời Bài Hát Over the Edge

Lời Bài Hát Over the Edge


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Over the Edge:

She wants to know where I’ve been
She’s got the gloves on again
She thinks she’s smooth now I’m saying
I’m not going down (I’m not going down)
You say this ain’t the end to me
Fall down, pull the rug under me
Feels like I’m falling but I tell you
I’m not going down
One day, you’ll be the end of me
Go blind, pull the wool over me
Feels like I’m falling but I tell you
I’m not going down
Because you push me over the edge
Tired of wasting my time, tired of wasting my breath
Because you push me over the edge
Tired of wasting my time
And you’re putting me through this again (through this again)
She wants to fight and I’ve been drinking
We put the walls up again
I know she’s right that I’m tripping
But I’m not going down
Repeat Chorus
Because you
Never did try
Never did look to see that I’m alright (whoaaaaaa)
Because you’re
Always right
Gotta fight
Always wanna know (whoaaaaaa)
Because you…..
(x2)
Repeat Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất