Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Out The Blue

Lời Bài Hát Out The Blue

Lời Bài Hát Out The Blue


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Out The Blue:

Out the blue you came to me
And blew away life’s misery.
Out the blue life’s energy,
Out the blue you came to me.

Ev’ry day i thank the lord and lady
For the way that you came to me.
Anyway, it had to be,
Two minds, one destiny.

Out the blue you came to me
And blew away life’s misery.
Out the blue life’s energy,
Out the blue you came to me.

All my life has been a long slow knife,
I was born just to get to you.
Anyway, i survived
Long enough to make you my wife.

Out the blue you came to me
And blew away life’s misery.
Out the blue life’s energy,
Out the blue you came to me.

Like a ufo you came to me
And blew away life’s misery.
Out the blue life’s energy,
Out the blue you came to me.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất