Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

Optical Hopscotch

Lời Bài Hát Optical Hopscotch

Lời Bài Hát Optical Hopscotch


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Optical Hopscotch:

Meet me at the market
Where you bought me out
Closely examine
The contact point of the
Opposing rams

Now we are playing optical hopscotch

Now we are over here
Sketching the field of the spies

Front me a coroner’s allotment
I’ll not fail to return
An exact earth pinprick

Now we are engaged in optical hopscotch

What’s left of our vision?
Our swimming vision?
Of what division?

Look!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất