Biết bao chiếc thuyền tình chở đầy hy vọng, thế mà sau cùng phải tan tành… chỉ vì cái thói quen tai hại nhất, là vợ chồng hay chỉ trích lẫn nhau.

Only After Dark

Lời Bài Hát Only After Dark

Lời Bài Hát Only After Dark


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Only After Dark:

Ahh,
I feel my spirit fly, only after dark
Ahh, Ahhh
I, I kiss the world good-bye, only after dark
Ahh, Ahhh
Night, with the city lights, only after dark
Ahh, Ahhh
Run like a runaway, only after dark
Ahh, Ahhh

Won’t you disappear
Into midnight again

Why don’t you come
Why won’t you come
Why don’t you fly fly fly with me
Sweet innocent fate will be our company

Ahh, Ahhh, Ahh, Ahhh
We at the plant remain, only after dark
Ahh, Ahhh
Moon, simple as can be, only after dark
Ahh, Ahhh,
It’s wrong to feel so free, only after dark
Ahh, Ahhh
Only you do it to me, only after dark

[Repeat Bridge]

[guitar solo outro]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất