Anh có thể đợi tới lúc em trở về, nhưng anh muốn nói điều này ngay bây giờ, anh đang nhớ em hơn bao giờ hết, mong em mau trở về với anh..

One Time Too Many

Lời Bài Hát One Time Too Many

Lời Bài Hát One Time Too Many


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát One Time Too Many:

He sees me
So clearly
Come over
And get my number

He’d come around
He’ll break down
Say baby
Don’t ever leave me
Ahh….

You please me, you tease me
One time too
One time too many
Ahh.,

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất