Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

One Time Too Many

Lời Bài Hát One Time Too Many

Lời Bài Hát One Time Too Many


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát One Time Too Many:

He sees me
So clearly
Come over
And get my number

He’d come around
He’ll break down
Say baby
Don’t ever leave me
Ahh….

You please me, you tease me
One time too
One time too many
Ahh.,

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất