Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

One Day

Lời Bài Hát One Day

Lời Bài Hát One Day


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát One Day:

Don’t tell me that you love me
Or that you’ll never leave me
Give me one day in your life

Just put your arms around me
And tell me that you need me
Give me one day in your life

One day is all I ask for
One day to be with you

One day is all I ask for
One more day feeling like I do
Over you

This world could turn against me
But it wouldn’t matter baby
Give me one day in your life

Don’t tell me that you want me
Or that you’re thinking of me
Give me one day in your life

One day is all I ask for
One more day to be with you
One more day is all I ask for
One more day, feel like I do
Over you

If forever scares you baby
We’ll take it slow and easy
Give me one day in your life
Just give me one day in your life

One day is all I ask for
One day to be with you

One more day, is all I ask for
One more day, feel like I do
Over you
Give me one day in your life
Give me one day in your life
Give me one day in your life

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất