Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

On The Tundra

Lời Bài Hát On The Tundra

Lời Bài Hát On The Tundra


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát On The Tundra:

On the tundra
We went under
We’re going under now
On the tundra
We went to vicious places
Of dark and punished faces
Couldn’t shake it
Or outgrow it
??swung hells?? get open now
Don’t we know it
Cause with my second guessing
The subject for the testing

Chorus: look over our blunders
Our two-fisted wonders
The foxy wildest monster dial is
More peaceful than a human hammer
The great ??king tam?? transmissionaries
Evolving without (about) you
Dissolving without you
As you know
It’s just too slow on the tundra

And then one day
Maybe today
We’ll justify the joke
Make it our day
And blow the total savings
To satisfy our cravings

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất