You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Oh How I Love Jesus

Lời Bài Hát Oh How I Love Jesus

Lời Bài Hát Oh How I Love Jesus


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Oh How I Love Jesus:

(traditional)
Ohh oh oh oh
When i am disgraced
And i feel the gloom
God sends his angel
To see him my broom
Joy bells are ringing
I’m satisfied
I know, i know that jesus is mine
Oh, how i love jesus
Oh, how i love jesus
Oh, how i love jesus
To know that jesus is mine

Oh, how i love jesus
Oh, how i love jesus
Oh, how i love jesus
To know that jesus is mine

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất