Hãy sống như mình muốn, hãy làm những điều mình thực sự yêu thích, còn lại thì dành cho trái tim dẫn đường.

Oh How I Love Jesus

Lời Bài Hát Oh How I Love Jesus

Lời Bài Hát Oh How I Love Jesus


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Oh How I Love Jesus:

(traditional)
Ohh oh oh oh
When i am disgraced
And i feel the gloom
God sends his angel
To see him my broom
Joy bells are ringing
I’m satisfied
I know, i know that jesus is mine
Oh, how i love jesus
Oh, how i love jesus
Oh, how i love jesus
To know that jesus is mine

Oh, how i love jesus
Oh, how i love jesus
Oh, how i love jesus
To know that jesus is mine

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất