Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Oh How I Love Jesus

Lời Bài Hát Oh How I Love Jesus

Lời Bài Hát Oh How I Love Jesus


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Oh How I Love Jesus:

(traditional)
Ohh oh oh oh
When i am disgraced
And i feel the gloom
God sends his angel
To see him my broom
Joy bells are ringing
I’m satisfied
I know, i know that jesus is mine
Oh, how i love jesus
Oh, how i love jesus
Oh, how i love jesus
To know that jesus is mine

Oh, how i love jesus
Oh, how i love jesus
Oh, how i love jesus
To know that jesus is mine

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất