Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Ocean

Lời Bài Hát Ocean

Lời Bài Hát Ocean


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Ocean:

I am the west wind.
I am the sea gull.
I dance on the waves,
As they break on the shore line.

The moon is my sorrow.
The moon is my lantern.
I search for you so long,
These dark lonely beaches.

Oh where can you be?
This restless sea,
These empty nights,
Have swallowed me.

Look for something
Softer illusions
Soothe these vicious schemes.
There is the old one,
The wise one, the gold one.

I am the hunger,
The ache of the fiction,
And nestles in bones,
That he left for the vultures.

Death is my secret,
A child my illusion,
And life is the suffering,
That brings men to (something?).

Oh, where can you be?
This raging age,
This rotting life,
Is misery.

Lost in your body,
Cave of you screeming,
Longing to be free.
Then you have broken,
The spine of your madness,
Come over here to me.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất