Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

O Stella

Lời Bài Hát O Stella

Lời Bài Hát O Stella


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát O Stella:

Stella marie you’re my star

Stella marie you’re my star
Stand on ground look up at her
Just hanging in gold stone
Just hanging there face froze

But I think I see her smiling
Think I see her smiling
Think I see her smiling
Think I see her smiling
Go, go, go
Go go

Stella marie you’re my star
In your blue blue tavern
You’ll light my lantern
O stella’s large
*Pink on her face
*It’s glowing this place

A place for heroes only
Place for heroes only
Place for heroes only
Place for heroes only
Go, go, go
Go go go go

Stella marie you’re my star
I pin you to my chest
Sell you to the rest
I kiss her gown
Send those angels down to woo me now

I think I see her smiling
Think I see her smiling
Think I see her smiling
Think I see her smiling
Go, go, go
Go go
Go, go, go
Go go
Go, go, go
Go go

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất