Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

O Stella

Lời Bài Hát O Stella

Lời Bài Hát O Stella


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát O Stella:

Stella marie you’re my star

Stella marie you’re my star
Stand on ground look up at her
Just hanging in gold stone
Just hanging there face froze

But I think I see her smiling
Think I see her smiling
Think I see her smiling
Think I see her smiling
Go, go, go
Go go

Stella marie you’re my star
In your blue blue tavern
You’ll light my lantern
O stella’s large
*Pink on her face
*It’s glowing this place

A place for heroes only
Place for heroes only
Place for heroes only
Place for heroes only
Go, go, go
Go go go go

Stella marie you’re my star
I pin you to my chest
Sell you to the rest
I kiss her gown
Send those angels down to woo me now

I think I see her smiling
Think I see her smiling
Think I see her smiling
Think I see her smiling
Go, go, go
Go go
Go, go, go
Go go
Go, go, go
Go go

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất