Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Now To War

Lời Bài Hát Now To War

Lời Bài Hát Now To War


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Now To War:

There is no boy in me now
There is no time and i’m alone
But i am only breathing – breathing around
I get involved with your crowd
They make me feel so alone
If you could only see me when i’m around
But this is you and this is war
It makes me drink even more
And i’ll have fun then i’ll make a mark on you
I’ll tell you all that i am
How simple feet will walk for free
Until you injure me again
(enter the drag queen)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất