"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

No Other Love

Lời Bài Hát No Other Love

Lời Bài Hát No Other Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát No Other Love:

No other love have i,
Only my love for you!
Only the dream we knew,
No other love!

Watching the night go by,
Wishing that you could be,
Watching the night with me,
Into the night i cry!

Hurry home,
Come home to me!
Set me free,
Free from doubt,
And free from longing!

Into your arms i’ll fly,
Locked in your arms i’ll stay,
Waiting to hear you say,
No other love have i,
No other love!

< instrumental break >

( into the night i cry! )

Hurry home,
Come home to me!
Set me free,
Free from doubt,
And free from longing!

Into your arms i’ll fly,
Locked in your arms i’ll stay,
Waiting to hear you say,
No other love have i!
No other love! ( no other love! )
No other love!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất