Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra, nhưng ai cũng tự cảm nhận được!

No Other Love

Lời Bài Hát No Other Love

Lời Bài Hát No Other Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát No Other Love:

No other love have i,
Only my love for you!
Only the dream we knew,
No other love!

Watching the night go by,
Wishing that you could be,
Watching the night with me,
Into the night i cry!

Hurry home,
Come home to me!
Set me free,
Free from doubt,
And free from longing!

Into your arms i’ll fly,
Locked in your arms i’ll stay,
Waiting to hear you say,
No other love have i,
No other love!

< instrumental break >

( into the night i cry! )

Hurry home,
Come home to me!
Set me free,
Free from doubt,
And free from longing!

Into your arms i’ll fly,
Locked in your arms i’ll stay,
Waiting to hear you say,
No other love have i!
No other love! ( no other love! )
No other love!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất