Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Nike A Go Go

Lời Bài Hát Nike A Go Go

Lời Bài Hát Nike A Go Go


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Nike A Go Go:

Go

It’s a missile girl
In a missile world

Human tongue feels aluminum-plate
It’s a missile boy
Oh oh oh oh oh
Death machine and man in love
Oh oh oh oh oh
Tracking system checks out pulse, all systems go
Go go go go go
Rocket-blast fury with a manual sex-drive
Go go go go go

It’s a missile girl
With a long white face
A missile girl, well

Nike is her name
You remember it
Oh oh oh oh oh
Deadlier than any girl on any world
Oh oh oh oh oh
Nike be good
Nike be everything woman’s not
A go go go go go
Nike take my life along with yours
A go go go go go

It’s a missile girl
With a long white face
It’s a missile girl, well

Nike is the name remember it
Go go

Nike take my life along with yours
Go go
Go go

Go

There i go and it’s over

There i go and then it’s over
There i go and then it’s over
There i go and then it’s over
There i go and then it’s over
There i go and then it’s over
There i go and then it’s over

There i go and then it’s a go go, a go go
There i go and then it’s a go go, a go go
There i go and then it’s a go go, a go go
There i go and then it’s a go go, a go go
There i go and then it’s over

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất