Một người bạn thực sự là người sẵn sàng chấp nhận quá khứ của bạn, hỗ trợ hiện tại tại của bạn và cổ vũ tương lai của bạn.

Never Gonna Cry Again

Lời Bài Hát Never Gonna Cry Again

Lời Bài Hát Never Gonna Cry Again


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Never Gonna Cry Again:

I’m never gonna cry again
I’m never gonna die again
I shed some tears for you
I shed more tears for you than the ocean

I didn’t wanna let you know
I didn’t wanna take your time
I didn’t wanna bring you down
I didn’t want to hang around you

So we’re living in desperate times
Oh such an unfortunate time
I can’t relate to you
I just can’t find a place to be near you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất