Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta

Never Enough

Lời Bài Hát Never Enough

Lời Bài Hát Never Enough


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Never Enough:

Hold me down
I’m a wounded man
Give me all your love
Give me everything
Breathe me in
Like a piece of sky
On a bed of flowers
On the longest night,
It’s never enough

Come and kiss me again and again
I won’t stop until you tell me when,
It’s never enough

Quiet me
In the burning heat
I’m a thirsty man
Give me all you have
Whisper to me
Tell me everything
Come and pour my wine
Just one more time,
It’s never enough

Come and kiss me and hold my hand
I want to love you again and again,
It’s never enough

Give me love, give me all your love
Give me everything, cause it’s never enough

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất