Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Negasonic Teenage Warhead

Lời Bài Hát Negasonic Teenage Warhead

Lời Bài Hát Negasonic Teenage Warhead


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Negasonic Teenage Warhead:

Saw your face last night on the tube
Strong fine snake in a sucker’s vacuum
15 clicks and it’s time to say bye
15 trips and a love that won’t die

Me and myself killed a world today
Me and myself got a world to save
Broadcast dead revolution don’t pay
Strapped up freaks on the lazarus plane

I can tell just by the climate, and i can tell just by the style
I was born and raised on venus and i may be here a while
Cause every supersonic jerkoff who plugs into the game
Is just like every subatomic genius who just invented pain

I will deny you
I will deny you baby
I will deny you
I will deny you baby
I will deny you
I will deny you baby
I will deny you
I will deny you baby
Yeah yeah, yeah, wow

Oh baby, i’m lazy
Oh baby, introduce me to god
Oh baby, i’m lady
Oh baby, set a place for the dog, for the dog

Yeah, oh

Shut me off ’cause i go crazy with this planet in my hands
Shut me off ’cause i go crazy with this planet in my hands
Shut me off ’cause i go crazy with this planet in my hands
Shut me off ’cause i go crazy with this planet in my hands

I can tell just by the climate, and i can tell just by the style
I was born and raised on venus and i may be here a while
Cause every supersonic jerkoff who plugs into the game
Is just like every subatomic genius who just invented pain

I will deny you
I will deny you baby
I will deny you
I will deny you baby
I will deny you
I will deny you baby
I will deny you
I will deny you baby

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah,
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, wow
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất