Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Mystic Reptile

Lời Bài Hát Mystic Reptile

Lời Bài Hát Mystic Reptile


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Mystic Reptile:

You say that most things in life is for free
But i doubt you can be
So stupid that you never see

I say that you and i will never be the same
But you you never listen to what i have to say
So take my piece of advice always be nice
And you always said i’m sorry
I wonder why you always felt so sorry

You always lie and never do talk clean
You say that i am such a fake

I never asked you to ever be with me
I hope that you can see what you have changed me to
I’ll never smile again i’ll never talk to you
I hope that you can see that i don’t want you here
That i don’t want you

And you never said i’m sorry
I wonder why you never said i’m sorry

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất