"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

My Pa

Lời Bài Hát My Pa

Lời Bài Hát My Pa


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát My Pa:

My pa can light my room at night
By just his being near
And make a fear for dream all right
By grinning ear to ear
My pa can do most anything
He sets his mind to do
He’d even move a mountain
If he really wanted to
My pa can sweeten up the day
That clouds and rain make gray
And tell me funny stories
That will chase the clouds away
My pa’s the only one on earth
I can tell my troubles to
His arms are house and home to me
His face’s a pretty poem to me
My pa’s the finest friend i ever knew
I only wish that you
Could know him too…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất