Bốn thời kỳ của tình yêu: Sinh ra trong vòng tay của sự nhầm lẫn, lớn lên dưới sự bao bọc của khát vọng, chuyện trò với yêu thương và chết ngộ độc vì ghen tuông.

My Only Love

Lời Bài Hát My Only Love

Lời Bài Hát My Only Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát My Only Love:

(ferry)

Do i ever wonder?
More than words can say
Heaven knows it´s hard enough to pray
Let me tell you something
There´s a change in me
Even now you´re gone you´ll always be
My only love
Does it seem so funny
For a fool to cry?
Do you know the meaning of goodbye?
There´s a river flowing
By a willow tree
When you need to know remember me
My only love
Let me tell you something
More than words can say
But they´re all i have, no other way
There´s a river flowing
By a willow tree
When you find you´re there remember me
My only love

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất