"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

My Generation

Lời Bài Hát My Generation

Lời Bài Hát My Generation


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát My Generation:

Well, people try to put us down.
Talkin’ bout my generation.
Just because we get around.
Talkin’ bout my generation.
The things they do look awful cold.
Talkin’ bout my generation.
I hope I die before I get old.
Talkin’ bout my generation.

My generation.

Why don’t you all just fade away?
Talkin’ bout my generation.
And don’t try to dig what we all say.
Talkin’ bout my generation.
I’m not trying to cause a big sensation.
Talkin’ bout my generation.
I’m just talkin’ bout my generation.
Talkin’ bout my generation.

My generation.

Break it, fuck that shit!

Why don’t you all just fade away?
Talkin’ bout my generation.
And don’t try to dig what we all say.
Talkin’ bout my generation.
I’m not trying to cause a big sensation.
Talkin’ bout my generation.
I’m just talkin’ bout my generation.
Talkin’ bout my generation.

My generation.
Talkin’ bout my generation.

This is my generation.
This is my generation, baby.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất