Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

My Cup Runneth Over

Lời Bài Hát My Cup Runneth Over

Lời Bài Hát My Cup Runneth Over


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát My Cup Runneth Over:

Sometimes in the morning, when shadows are deep,
I lie here beside you, just watching you sleep,
And sometimes i whisper, what i’m thinking of,
My cup runneth over with love . . .

Sometimes in the evening, when you do not see,
I study the small things, you do constantly,
I memorize moments, that i’m fondest of,
My cup runneth over with love . . .

In only a moment, we both will be old,
We won’t even notice the world turning cold.
And so, in this moment, with sunlight above,
My cup runneth over with love . . .

With love . . .

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất