Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.

My Bonnie

Lời Bài Hát My Bonnie

Lời Bài Hát My Bonnie


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát My Bonnie:

My bonnie : (duet with briar boake) to lynn liddell

My bonnie lies over the ocean
My bonnie lies over the sea
My bonnie lies over the ocean
Bring back my bonnie to me
Last night as i lay on my pillow
Last night as i lay on my bed
I dreamt that my bonnie was dead
(chorus)
Bring back, bring back
Bring back my bonnie to me
Bring back, bring back
Bring back my bonnie to me
Bring back, bring back bring him back to me
Bring back, bring back bring her back to me

O blow ye winds over the ocean
O blow ye winds over the sea
O blow ye winds over the ocean
And bring back my bonnie to me

(chorus)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất