Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Musique

Lời Bài Hát Musique

Lời Bài Hát Musique


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Musique:

I synthesise and press a lighted key
Turn it on, compose a melody
Redo from start, I need more rhythm
1 and 4 was for the Commodore
A catchy beat, I put it on repeat
I program more, but still it’s incomplete
Start and stop, where’s the perfect pitch?
I won’t give up until I tap my feet.

I’m gonna make a perfect line
Gonna make it stick to your mind
I won’t give up that magic rhyme
Got to hear it just one more time

Computer music is just like oxygen
Try and fail, again, again, again
I need the recipe for the perfect melody
I add more tracks, run out of DSP
Timbre and tone, I want it synthetic
Knobs and sliders, no button pushing matrix
Dadaistic, nothing too profound
Electric music resounding all around

I’m gonna make a perfect line
Gonna make it stick to your mind
I won’t give up that magic rhyme
Got to hear it just one more time

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất