Bạn thân! Biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời.

Moonriver

Lời Bài Hát Moonriver

Lời Bài Hát Moonriver


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Moonriver:

Moonriver
Wider than a mile
I’ll be crossing you in style
Someday

Oh, dreammaker
You heartbreaker
Wherever you’re going
I’m going your way

Two drifters
Off to see the world
I’m not so sure the world
Deserves us

We’re after
The same rainbow’s end
How come it’s just around the bend ?
It’s always just around the bend ?

Moonriver
Wider than a mile
I’ll be crossing you in style
Someday

Oh, dreammaker
You heartbreaker
Wherever you’re going
I’m going your way

Two drifters
Off to see the world
I’m not so sure the world
Deserves us

We’re after
The same rainbow’s end
It’s just around the bend
It’s just around the bend
It’s just around the bend
It’s just around the bend

Oh !

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất