Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Moonlight Love

Lời Bài Hát Moonlight Love

Lời Bài Hát Moonlight Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Moonlight Love:

You’re my moonlight love,
Like an angel from nowhere you came,
In the shadows you whisper my name,
While stars in the water shine!

You’re my moonlight love,
Soft an’ gentle are your finger tips
And like heaven the touch of your lips
Tonight you are mine, all mine!

I wait for you
Where the lilacs grow
In the stillness of the night!
Come to my arms
With your eyes aglow
In the silvery light!

You’re my moonlight love,
Though you leave me when stars fade away
Kiss me darling and tenderly say
We’ll meet in the moonlight again!

< instrumental break >

You’re my moonlight love,
Though you leave me when stars fade away
Kiss me darling and tenderly say
We’ll meet in the moonlight
. . . again!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất