Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Midnight In Moscow

Lời Bài Hát Midnight In Moscow

Lời Bài Hát Midnight In Moscow


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Midnight In Moscow:

Stillness in the grove, not a rustling sound
Softly shines the moon, clear and bright
Dear, if you could know
How i treasure so
This most beautiful moscow night.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất