Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả…

Memories

Lời Bài Hát Memories

Lời Bài Hát Memories


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Memories:

Wherever i go
What can i do
Im at a loose end since i split with you
Upped my best, tried hard to please
Now all i’ve got are my memories

Hat will i do now, heaven knows
Find another i suppose
Now you say you dont want to know

What did i do
Where did i go wrong
Since you left its seemed so low
We made a good pair
Everyone agrees
Now all i’ve got are my memories

What will i do now, heaven knows
Find another i suppose
Now you say you dont want to know

What will i do now, heaven knows
Find another i suppose
Now you say you dont want to know

To break your follows
Your letters too,
Its just as if i never knew you

Boo hoo hooo….

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất