Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Melody Of Love

Lời Bài Hát Melody Of Love

Lời Bài Hát Melody Of Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Melody Of Love:

Writer(s): engelmann/glazer

Hold me in your arms dear – dream with me
Cradled by your kisses – tenderly
While a choir of angels – from above
Sing our melody of love

Heart to heart forever – lips entwined
I am yours – and you are mine
Heaven wrote the music – up above
For our melody of love

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất