Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Ma’oz Tzur (rock Of Ages)

Lời Bài Hát Ma'oz Tzur (rock Of Ages)

Lời Bài Hát Ma’oz Tzur (rock Of Ages)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Ma’oz Tzur (rock Of Ages):

Rock of ages let our song
Praise (your) saving power;
Thou amidst the raging foes;
(you were) our sheltering tower
(our sheltering tower).

Rock of ages let our song
Praise thy saving power;
Thou amidst the raging foes;
(you were) our sheltering tower
(our sheltering tower.)

Furious they assailed us,
But thine arm availed us,
And thy word broke their sword,
When our own strength failed us.

And (your) word broke their sword,
When our own strength failed us.

Children of the (wanderers)
Whether free or fettered
Wake the echoes of the songs
Where ye may be scattered

Yours the message cheering
That the time is nearing
Which will see all men free
And tyrants disappearing

(hope will see all men free,
And tyrants disappearing)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất