Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Mandrake Root

Lời Bài Hát Mandrake Root

Lời Bài Hát Mandrake Root


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Mandrake Root:

I’ve got a Mandrake Root
It’s some thunder in my brain
I feed it to my babe
She thunders just the same
Food of love sets her flame
Ah, stick it up

I’ve got the Mandrake Root
Baby’s just the same
She still feels a quiver
She’s still got the flame
She slows down, slows right down
I’ve got the power

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất