Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Mandrake Root

Lời Bài Hát Mandrake Root

Lời Bài Hát Mandrake Root


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Mandrake Root:

I’ve got a Mandrake Root
It’s some thunder in my brain
I feed it to my babe
She thunders just the same
Food of love sets her flame
Ah, stick it up

I’ve got the Mandrake Root
Baby’s just the same
She still feels a quiver
She’s still got the flame
She slows down, slows right down
I’ve got the power

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất