Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Mandalay

Lời Bài Hát Mandalay

Lời Bài Hát Mandalay


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Mandalay:

I traced the footsteps through the multi-colored avenues
That wind their way down to the sea
I see the birds that fly beneath the darkened sky
They are the messengers of dreams

Mandalay, now i know what you try to be
Mandalay, now i wish you were here with me

Pages filled with science fiction
Without fear of contradiction
Walking through the fields of evergreen
I see a turn and walk away
And from the east there comes a breeze
That flows up high into the blue

Mandalay, now i know what you try to be
Mandalay, now i wish you were here with me

The sound of retribution
In total disillusion, mandalay

Mandalay, now i know what you try to be
Mandalay, now i wish you were here with me

Admidst the confusion
The only conclusion

Mandalay of the misty eyes
Have gazed into the coming door
The leaves that turn to gold and brown
I’ve watched them falling to the ground

Mandalay, now i know what you try to be
Mandalay, now i wish you were here with me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất